Get Adobe Flash player

OÜ Võlaabi asutati 2005.a. eesmärgiga pakkuda oma klientidele õigusabiteenust vastavalt klientide vajadustele, vältimaks probleeme võlglastega, dokumentatsiooni koostamisega ning hilisemate kohtuvaidluste tekkimisega.

Abistame oma kliente nende õiguste kaitsel ja dokumentide koostamisel eelkõige klientide huvidest lähtuvalt.

Meie eesmärgiks on seista klientidel piisavalt lähedal, et saaksime kiirelt ja tulemuslikult reageerida, kui seda peaks olema vaja, kas debitoorsete võlgnevuste sissenõudmistel, dokumentide  koostamisel või läbirääkimistest osavõtmisel.

Kõike seda teeme selle nimel, et kliendid saaksid pühendada oma igapäevasele tööle, mitte aga vaevaksid ennast võlglastelt raha kättesaamisega või muretseksid kas nende huvid on piisavalt kaitstud uute koostööprojektide sõlmimisel.

Lisaks eelöeldule  tegeleb OÜ Võlaabi ka võlglaste nõustamisega. Peamine probleem, millega iga võlgnik puutub kokku on põhjendamatult suurte nõuete esitamine võlglastele, eriti teravalt on hetkel ülesse tõstatunud probleem väikelaenu (SMS laenud) võlglastel. Meie aga leiame igas olukorras optimaalse lahenduse.

Samuti pakume nõustamisteenust firmadele, kes on jäänud hätta võlgade tasumisega ning intresside kasv ähvardab firmat pankroti viia. 

Vajadusel pakutakse ka nn juristi teenust - selline teenus tagab, et klient ise ei pea tegelema oma võlausaldajatega ja paaniliselt otsima väljapääsu, vaid saab tegeleda oma põhitegevusega.

OÜ Võlaabi poolt pakutavate teenustega saate tutvuda lähemalt, kui kasutate üleval asuvat menüüd.

Lugupidamisega,

OÜ Võlaabi