Get Adobe Flash player

Juriidiline haldamine võimaldab äriühingul tellida äriühingu toimimiseks vajalikku juriidilist teenust soodushinnaga ja tagab Teile sobival ajal kiire nõustamise.

Juriidilise haldamisteenuse osutamiseks sõlmitakse õigusbüroo ja kliendi vahel juriidilise teenindamise leping, milles sätestatakse osapoolte õigused ja kohustused. Tulenevalt lepingust seab õigusbüroo kliendi kohta sisse baasdokumentide kausta. Just seetõttu on võimalik pakkuda äriühingule kiiremat ja kvaliteetsemat juriidilist teenust nii ühingu siseseks juhtimiseks (üldkoosoleku protokollid ja otsused, nõukogu koosoleku protokollid ja otsused, juhatuse otsused, suhted äriregistriga, abi notariaalsete tehingute ettevalmistamiseks, jne.) kui ka muu äriühingu tegevusega seonduv (sisekorra eeskirjad, äriühingu suhted töötajatega, lepingute analüüsi jne.).

Iga äriühingu ette kerkinud probleemile saab anda kiirema vastuse, sest eelnev situatsioon on selge ja selle tundmaõppimiseks kuluv aeg jääb ära. Seega, väheneb ka töö teostamiseks kuluv aeg ning vastavalt ka teenuse eest esitatav arve.

Iga juriidilise haldusteenuse osutamise aluseks olev leping on erinev ja võib lähtuda konkreetse äriühingu vajadustest. Igakuise haldustasu suurus sätestatakse lepingu sõlmimisel. Minimaalne haldustasu on 3 000,00 krooni/191,75EUR ühes kalendrikuus.

Igakuiselt tasutava haldustasu eest on teenuse tellijal võimalik saada kuni 3 tunni ulatuses juriidilist konsultatsiooni kuus. Kui osutatava teenuse maht kujuneb suuremaks kui 3 töötundi, siis tasutakse vastavalt lepingus fikseeritud töötunni hinnale, mis on tunduvalt soodsam võrreldes büroo tavakliendi hinnakirjaga (soodustus  vähemalt 20% tavakliendi hinnast).