Get Adobe Flash player

Ettevõtte saneerimine on abinõude kompleksi rakendamine ettevõtte majanduslike raskuste ületamiseks, tema likviidsuse taastamiseks, kasumlikkuse parandamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks.

Pärast saneerimismenetluse algatamist nimetab kohus saneerimisnõustaja, kes hakkab tegelema ettevõtte majanduslike raskuste ületamisega. Saneerimisnõustaja ülesandeks on muu hulgas saneerimiskava koostamine.

Saneerimismenetlus lõpeb ennetähtaegsel lõpetamisel, saneerimiskava tühistamisel, saneerimiskava ennetähtaegsel täitmisel või saneerimiskavas märgitud saneerimiskava täitmise tähtaja möödumisel.

Ettevõtte saneerimise menetlust reguleerib Saneerimisseadus (lühend – SanS).