Get Adobe Flash player

OÜ Võlaabi õigusbüroo pakub oma klientidele järgmiseid õigusalaseid teenuseid:

* Õigusalane konsultatsioon;
* Läbirääkimistel esindamine;
* Dokumentide (nt lepingud, sh projektid, arvamused, kavad, jne) koostamine;
* Esindamine hagi-, pankroti-, saneerimis-, likvideerimis- ja täitemenetlustes.

Võlaabi õigusbüroo peamine tegevusvaldkond on tsiviilõigus (võlaõigus, pärimisõigus, perekonnaõigus, asjaõigus, tööõigus, äri- ja ühinguõigus). Lisaks pakub Võlaabi õigusalaseid teenused karistusõiguse, haldusõiguse, pangandusõiguse, keskkonnaõiguse, maksuõiguse, jt valdkondades.