Get Adobe Flash player

OÜ Võlaabi teenuste valik on väga mitmekesine, peamiselt keskendutakse aga tsiviilõigusega  seonduvate probleemide lahendamisele (nt võlaõiguspankrotiõigus; asjaõigus ja äriõigus).

OÜ Võlaabi pakub oma klientidele täielikku juriidilise teenuse paketti vastavalt klientide vajadustele. Peamise tähelepanu alla võetakse klientide õiguste kaitse.

Kui kliendil on tekkinud probleeme oma võlgnikelt raha kätte saamisega, aitame võimalikult kiiresti raha tagasi käibesse tuua, kas siis kasutades inkasso menetlust või  pakume debitoorse võlgnevuse ostu, vajadusel pöördume ka kohtusse.
Pakume oma klientidele lahenduse ka olukorras, kus klient leiab, et temalt küsitakse alusetult suuri summasid või arvetes esitatud summad ei vasta tegelikkusele.

Lisaks sellele, pakume klientidele välja fikseeritud tasuga teenust - aitades ja nõustades firmasid madalseisust välja tuues. Tihti juhtub, et firmajuhtidel on võlgnevused üle pea kasvanud ja võlausaldajatega suhtlus võtab ära peamise tööaja, selle asemel, et võiks tegeleda oma tööga ja kasvatada käibeid, mille tulemusena saaks vähendada firma võlakoormat.

OÜ Võlaabi juriidilise teenuse kasutamisel säästab ettevõtja sotsiaal- ja muude maksude arvel, vabaneb töökoha loomisest ning mis peamine - saab ühe juristi asemele kogu büroo meeskonna!