Get Adobe Flash player

Kohtusse tuleb pöörduda, kui on rikutud teie õigusi tsiviilõiguse valdkonnas: lepingutega seotud vaidlused, perekonnaasjad, pärimisõigust või asjaõigust puudutavad vaidlused, äri- ja mittetulundusühingute tegevuse ja juhtimise küsimused, samuti intellektuaalse omandi vaidlused ja pankrotiasjad ning tööõiguse küsimused – selline on lühike loetelu tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel maakohtutes lahendatavatest asjadest.

Hagimenetluse algatamiseks peab Klient esitama kõik võimalikud dokumendid ja tõendid oma nõude kohta. Tõendite ja dokumentide analüüsi tulemusena selgitatakse Kliendile nõudega seonduvatest riskidest ja võimalikust tulemist.

Hagimenetluse algatamisel on vaja Kliendil tasuda riigilõiv vastavalt riigilõivuseadusele ja õigusabi tasu, tavaliselt määratakse õigusabi tasu kuni esimese kohtuistungini.