Get Adobe Flash player

Võlaabi juristide poolt pakutav nõustamine jaguneb laias laastus kaheks: äriühingute nõustamine ja eraisikute nõustamine. Neist esimese raames aitame kliendil hinnata tema ettevõtte juriidilist ja majanduslikku olukorda ning pakume välja ideed, millega optimeerida äriühingu tegevust, samuti aitame koostada vajadusel lepinguid ja vastuseid kirjadele. Eraisikute nõustamise puhul on tegemist valdavalt rahalistest kohustustest tulenevate probleemide lahendamisega.