Get Adobe Flash player

Pankrot on võlgniku kohtuotsusega väljakuulutatud maksejõuetus.

Kui võlgnikul kasvavad kohustused liiga suureks ning ettevõtte omakapital muutub negatiivseks, siis peab ta ise esitama pankrotiavalduse kohtule.

Pankrotimenetluse eesmärgiks on võlausaldajate nõuete rahuldamine võlgniku vara arvel. Pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmine. Võlausaldajad saavad raha proportsionaalselt oma nõude suurusele.

Füüsilisest isikust võlgnikule antakse pankrotimenetluse kaudu võimalus vabaneda oma kohustustest.

Pankrotimenetluse viivad läbi kohus ja pankrotihaldur.

Pankroti väljakuulutamisega peatatakse viivise ja intresside edasine kasv.

Pankroti väljakuulutamisega läheb võlgniku õigus pankrotivara valitseda ja käsutada üle pankrotihaldurile.