Get Adobe Flash player

Debitoorsete võlgnevuste ostmine
 
Võlanõude müümisel vabanete tülikast suhtlusest võlgnikuga, millest tulenevalt säästate oma aega ja raha ning saate rohkem keskenduda oma põhitegevusele.

OÜ Võlaabi tasub Teile raha kohe ja sellega läheb sissenõude õigus üle OÜ-le Võlaabi, Teie aga saate laekunud vahendeid suunata oma majandustegevusse.

Võlanõude ostmise hind kujuneb välja analüüsi tulemusel.